Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: 10lyiq trong 10:05:03 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17357Tiêu đề: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: 10lyiq trong 10:05:03 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Mạch điện 3 pha có hiệu điện thế pha là 120V có tải tiêu thụ mắc hình sao, các tải 1 và 2 chỉ là điện trở R1=R2=40[tex]\Omega[/tex]; tải 3 là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL=30[tex]\Omega[/tex]. Cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa là
A. 3A
B. 5A
C. 0A
D. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]A

Bài này em giải ra 5[tex]\sqrt{3}[/tex] ạ  :])
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:50:57 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Bên Trên tớ nhầm chút. Tưởng ZL=40 luôn.

Gọi HĐT các pha là
[tex]u_{p1}=120\sqrt{2}cos(\omega t  )[/tex]
[tex]u_{p2}=120\sqrt{2}cos(\omega t + 2\pi /3 )[/tex]
[tex]u_{p3}=120\sqrt{2}cos(\omega t - 2\pi / 3 )[/tex]

Khi đó ta có [tex]i_{d1}=i_{p1}=\frac{u_p}{R}=3\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
tương tự có :
[tex]i_{d2}=i_{p2}=3\sqrt{2}cos(\omega t + 2\pi / 3 )[/tex]
[tex]i_{d3}=i_{p3}=4\sqrt{2}cos(\omega t - 7\pi / 6 )[/tex](do chứa cuộn cảm )

ở dây trung hòa i=i1 + i2+i3 ( tổng hợp bằng bằng máy tính )


Ra I=5A nhéTiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: 10lyiq trong 11:07:28 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Mình thì lại tính Ud=[tex]\sqrt{3}[/tex]Up=120[tex]\sqrt{3}[/tex]
Id1=Id2=30[tex]\sqrt{3}[/tex]
Id3=40[tex]\sqrt{3}[/tex]
Cộng vectơ lại đc I=5[tex]\sqrt{3}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:20:23 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Mình thì lại tính Ud=[tex]\sqrt{3}[/tex]Up=120[tex]\sqrt{3}[/tex]
Id1=Id2=30[tex]\sqrt{3}[/tex]
Id3=40[tex]\sqrt{3}[/tex]
Cộng vectơ lại đc I=5[tex]\sqrt{3}[/tex]

Cái hình vẽ của cậu đúng rồi . Chỉ cần chú ý "Mạch điện 3 pha có hiệu điện thế pha là 120V có tải tiêu thụ mắc hình sao" nên cường độ dòng điện trên các dây tính theo Up chứ không phải Ud.
Bạn xem Hình vẽ của thầy ĐQ để biết thêm chi tiết  ^-^ http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17279.msg70097#msg70097


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:24:37 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Em tải file này về tham khảo: click vào (http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/9099798/cm_id/2841042)

Hoặc xem online tại đây (http://d.violet.vn/uploads/resources/610/3047128/preview.swf)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch điện ba pha
Gửi bởi: 10lyiq trong 12:04:20 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Xem hình xong đúng là hiểu ra rồi
Cám ơn thầy ĐQ, cám ơn Yumi :D