Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoctrofd trong 09:24:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17355Tiêu đề: bài dòng điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 09:24:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
mấy thầy, bạn giải giùm:
Đặt điện áp [tex]u=U_{0}coswt [/tex] [tex]U_{0},w=const[/tex] vào hai đầu đoạn mạch R,L,C  nối tiếp. Biết điện dung của tụ điện có thể thay đổi. Điều chỉnh trị số của điện dung để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch bằng:
A [tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
B 1,0
C 0,85
D 0,5


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:42:21 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
mấy thầy, bạn giải giùm:
Đặt điện áp [tex]u=U_{0}coswt [/tex] [tex]U_{0},w=const[/tex] vào hai đầu đoạn mạch R,L,C  nối tiếp. Biết điện dung của tụ điện có thể thay đổi. Điều chỉnh trị số của điện dung để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch bằng:
A [tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
B 1,0
C 0,85
D 0,5

C thay Đổi tức Zc thay đổi.
UL=IZL, mà ZL=I[tex]\omega[/tex]=const nên ULmax khi I max ( Cộng hưởng ). Vậy Hệ số Công suất =1