Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 06:13:21 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17353Tiêu đề: TRUYÊN TẢI ĐIỆN, nhờ giúp đỡ :)
Gửi bởi: luonglecongly trong 06:13:21 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
1> chiếu ánh sáng màu chàm lần lượt vào các tấm kim loại Al, Cu, Na, Ca, hiện tượng quang điện xảy ra ở KL nào
2> Khi truyền tải điện năng, hiệu điên thế  tịa nhà máy tăng lên 6KV truyền đi với công suất 1MW. dùng 2 công tơ điện đặt ở biến thế tăng thế và nơi tiêu thụ, thấy 2 công tơ điện lệch nhau 216KW. TỈ LỆ HAO PHÍ DO TẢI ĐIỆN LÀ BAO NHIU?


Tiêu đề: Trả lời: TRUYÊN TẢI ĐIỆN, nhờ giúp đỡ :)
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:48:52 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
Dựa vào bước sóng của ánh sáng chàm 0,43 đên 0,46
giới hạn quang điện Al : 0,36  => k xảy ra
Cu : 0,3 => k xảy ra
Na: 0,5 => có xảy ra
Ca : 0,45 => có thể xảy ra