Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vtarainy trong 06:03:08 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17352Tiêu đề: BÀI TẬP ĐIỆN VÀ SÓNG XIN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: vtarainy trong 06:03:08 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
 Em có 2 bài tập, 1 sóng cơ và 1  điện xoay chiều. Mong các thầy cô và các bạn giúp em ạ!

1/ Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , cảm kháng 60 [tex]\Omega[/tex] , tụ điện có dung kháng 80[tex]\Omega[/tex] và một biến trở R ( 0< R < vc). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200V-50Hz. Khi thay đổi R thì công sất tỏa nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là:

A. 125W
B. 800W
C.144W
D.1000W
đáp án câu này là B... ?!

Em không hiểu chỗ này lắm. Khi P mạch cực đại, dùng Cauchy thì ta được:  r + R= | ZL - ZC |. Nhưng nếu vậy thì giá trị R sẽ âm.

2/ Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Xét hai điểm M, N trên dây không trùng với vị trí của nút sóng, độ lệch pha giữa M và N không thể nhận giá trị nào sau đây:
A. [tex]\pi[/tex]
B. [tex]\pi[/tex]/ 2
C. 2[tex]\pi[/tex]
D.0
 Bài này thì em không hiểu ạ !

Em xin chân thành cảm ơn các thầy-cô và các bạn đã bớt chút ít thời gian để giúp em ạ ! 
( HSBH )


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN VÀ SÓNG XIN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:38:31 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Em có 2 bài tập, 1 sóng cơ và 1  điện xoay chiều. Mong các thầy cô và các bạn giúp em ạ!

1/ Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , cảm kháng 60 [tex]\Omega[/tex] , tụ điện có dung kháng 80[tex]\Omega[/tex] và một biến trở R ( 0< R < vc). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200V-50Hz. Khi thay đổi R thì công sất tỏa nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là:

A. 125W
B. 800W
C.144W
D.1000W
đáp án câu này là B... ?!

Em không hiểu chỗ này lắm. Khi P mạch cực đại, dùng Cauchy thì ta được:  r + R= | ZL - ZC |. Nhưng nếu vậy thì giá trị R sẽ âm.


Dựa vào đồ thị P theo R ta có P max khi R = 0 suy ra đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN VÀ SÓNG XIN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:42:26 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Em có 2 bài tập, 1 sóng cơ và 1  điện xoay chiều. Mong các thầy cô và các bạn giúp em ạ!

2/ Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Xét hai điểm M, N trên dây không trùng với vị trí của nút sóng, độ lệch pha giữa M và N không thể nhận giá trị nào sau đây:
A. [tex]\pi[/tex]
B. [tex]\pi[/tex]/ 2
C. 2[tex]\pi[/tex]
D.0
 Bài này thì em không hiểu ạ !

Em xin chân thành cảm ơn các thầy-cô và các bạn đã bớt chút ít thời gian để giúp em ạ ! 
( HSBH )

Hai điểm thuộc cùng một bó sóng thì dao động cùng pha

Hai điểm thuộc hai bó sóng liên tiếp nhau thì dao động ngược pha

Vậy độ lệch pha của hai điểm bất kì trên dây có dang là [tex]k\pi[/tex]  với [tex]k \epsilon Z[/tex]


Đáp án B