Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chinhanh9 trong 05:37:36 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17349Tiêu đề: Dao động cơ - con lắc lò xo - Tính T
Gửi bởi: chinhanh9 trong 05:37:36 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang với chu kì T. Nếu đưa con lắc lên xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 5m/s2 thì con lắc vẫn dao động điều hòa với vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Giá trị của T là:
A. 3,972s                    B. 0,266s                        C.0,397s                          D.0,297s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - con lắc lò xo - Tính T
Gửi bởi: 10lyiq trong 05:43:22 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang với chu kì T. Nếu đưa con lắc lên xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 5m/s2 thì con lắc vẫn dao động điều hòa với vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Giá trị của T là:
A. 3,972s                    B. 0,266s                        C.0,397s                          D.0,297s
Ở VTCB mới: Fđh=Fqt
=>kx=ma=>k/m=a/x=250
=>[tex]\omega[/tex]=5[tex]\sqrt{10}[/tex]
=>T=[tex]\frac{2\pi }{\omega }[/tex]=0,397s
đáp án C
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - con lắc lò xo - Tính T
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:32:23 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Tác giả xem kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Bài đăng sẽ bị xóa.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - con lắc lò xo - Tính T
Gửi bởi: chinhanh9 trong 09:20:01 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Tác giả xem kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Bài đăng sẽ bị xóa.
Xin lỗi thầy em chưa đọc kĩ phần Quy định cần thiết ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn   :D
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang với chu kì T. Nếu đưa con lắc lên xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 5m/s2 thì con lắc vẫn dao động điều hòa với vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Giá trị của T là:
A. 3,972s                    B. 0,266s                        C.0,397s                          D.0,297s
Ở VTCB mới: Fđh=Fqt
=>kx=ma=>k/m=a/x=250
=>[tex]\omega[/tex]=5[tex]\sqrt{10}[/tex]
=>T=[tex]\frac{2\pi }{\omega }[/tex]=0,397s
đáp án C

Mình mới học nên đọc lời giải của bạn có một vài chỗ không hiểu,  bạn giải thích giúp:
- ở vị trí cân bằng, hợp lực bằng 0, sao lại là Fđh = Fqt mà không có P=mg?
- k/m=250 ở đâu vậy bạn?  :(

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - con lắc lò xo - Tính T
Gửi bởi: 10lyiq trong 09:34:55 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Tác giả xem kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Bài đăng sẽ bị xóa.
Xin lỗi thầy em chưa đọc kĩ phần Quy định cần thiết ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn   :D
Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang với chu kì T. Nếu đưa con lắc lên xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 5m/s2 thì con lắc vẫn dao động điều hòa với vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Giá trị của T là:
A. 3,972s                    B. 0,266s                        C.0,397s                          D.0,297s
Ở VTCB mới: Fđh=Fqt
=>kx=ma=>k/m=a/x=250
=>[tex]\omega[/tex]=5[tex]\sqrt{10}[/tex]
=>T=[tex]\frac{2\pi }{\omega }[/tex]=0,397s
đáp án C

Mình mới học nên đọc lời giải của bạn có một vài chỗ không hiểu,  bạn giải thích giúp:
- ở vị trí cân bằng, hợp lực bằng 0, sao lại là Fđh = Fqt mà không có P=mg?
- k/m=250 ở đâu vậy bạn?  :(
Do dao động nằm ngang, lực quán tính cũng nằm ngang nên P và N triệt tiêu nhau.
Chỉ cần xét lực đàn hồi và lực quán tính. Ở VTCB thì 2 lực này bằng nhau về độ lớn nên kx=ma=>k/m=a/x=250 (đề cho a với x rồi mà, a=5m/s2 còn x=2cm đó) :|