Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 03:16:32 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17346Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Nogood trong 03:16:32 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Mạch xoay chiều RLC nối tiếp
L thuần , R thuần
Tăng dần điện dung của tụ C, gọi t1,t2,t3 là thời điểm
UL,UC và UR đạt max
so sánh t1,t2,t3
đáp án t1=t3 >t2
giải thích hộ e đoạn > t2 ấy


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 03:43:30 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
khi điều chỉnh C để UL và UR max thì là cộng hưởng => t1=t3
khi Uc max :[tex]Z_{c}=\frac{R^{2}}{Z_{L}} + Z_{L} > Z_{L}[/tex]
=> dung kháng trường hợp này lớn hơn trường hợp trên => C trường hợp này nhỏ hơn=> t1=t3>t2
người ta kêu tăng nên t2 xảy ra trước