Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tanhlord trong 10:40:56 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17323Tiêu đề: Lý thuyết sóng ánh sáng- sóng cơ
Gửi bởi: tanhlord trong 10:40:56 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Câu 1 : Một photôn có năng lượng 3.4eV bay qua 5 ngtử Hidro ở trạng tháu kích thích có năng lượng =3.4eV năm trên cùng phương photon tới. Gọi x là số photôn có thể thu đc sau đó theo phương photon tới. Giá trị lớn nhất X = ?

Câu 2: Trong 1 môi trường tốc độ truyền sóng của các sóng khác nhau là khác nhau/Đúng hay sai ? Giải thích zùm em với.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu không hiểu trong đề thi thử ?
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:47:20 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Câu 1 : Một photôn có năng lượng 3.4eV bay qua 5 ngtử Hidro ở trạng tháu kích thích có năng lượng =3.4eV năm trên cùng phương photon tới. Gọi x là số photôn có thể thu đc sau đó theo phương photon tới. Giá trị lớn nhất X = ?
Theo hiện tượng phát xạ cảm ứng, nếu tính luôn thằng poton ban đầu thì x= 6!
Câu 2: Trong 1 môi trường tốc độ truyền sóng của các sóng khác nhau là khác nhau/Đúng hay sai ? Giải thích zùm em với.
Xét sóng cơ và sóng điện từ thì điều này luôn đúng, vì sóng cơ truyền nhanh nhất trong chất rắn rồi đến lỏng rồi khí; còn sóng điện từ trong môi trường điện môi có tốc độ v = c/n.
Xét các sóng là sóng điện từ, điều này chỉ đúng trong môi trường điện môi, còn trong chân không (không khí xem gần đúng) tốc độ của nó là c.
Xét các sóng là sóng cơ, thì trong 1 môi trường còn liên quan đến tần số của nguồn phát sóng, bước sóng, nếu 2 anh này khác nhau thì v khác nhau!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu không hiểu trong đề thi thử ?
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:00:46 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Bạn vi phạm quy định 1,
"- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",..."