Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quyprotk07 trong 09:06:21 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17322Tiêu đề: Một bài toán về nguyên tử!
Gửi bởi: quyprotk07 trong 09:06:21 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Bài này đáp án là D, nhưng mình không tính ra C, Nếu đáp án khác thì là bao nhiêu, và cách tính như thế nào, mọi người chỉ giúp!

Nguyên tử [tex]S^{36}_{13}[/tex]. Tìm khối lượng hạt nhân của lưu huỳnh theo đơn vị u? Biết mp = 1,00728u; mn=1,00866u; me = 5,486.[tex]10^{-4}[/tex] u.
A: 36 u
B: 36,29382u
C: 36,3009518u
D: Đáp án khác


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về nguyên tử!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:17:37 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Khối lượng hạt nhân nguyên tử
là tổng khối lượng của hạt notron và proton
Theo mình biết thì S làm j có 36 , mà phải là 32
Nếu là 32 thì
A = 13.1,00728 + 19. 1.00866 = Đáp án khác
Nếu là 36 thì
A = 13. 1,00728 + 23. 1,00866= đáp án B
 :D


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về nguyên tử!
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:10:32 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Khối lượng hạt nhân nguyên tử
là tổng khối lượng của hạt notron và proton
Theo mình biết thì S làm j có 36 , mà phải là 32
Nếu là 32 thì
A = 13.1,00728 + 19. 1.00866 = Đáp án khác
Nếu là 36 thì
A = 13. 1,00728 + 23. 1,00866= đáp án B
 :D

Em bị lừa rồi !

Nếu tính theo một trong hai cách trên đều cho kết quả không chính xác , vì chưa xét độ hụt khối của hạt nhân


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về nguyên tử!
Gửi bởi: quyprotk07 trong 11:31:39 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Khối lượng hạt nhân nguyên tử
là tổng khối lượng của hạt notron và proton
Theo mình biết thì S làm j có 36 , mà phải là 32
Nếu là 32 thì
A = 13.1,00728 + 19. 1.00866 = Đáp án khác
Nếu là 36 thì
A = 13. 1,00728 + 23. 1,00866= đáp án B
 :D

Em bị lừa rồi !

Nếu tính theo một trong hai cách trên đều cho kết quả không chính xác , vì chưa xét độ hụt khối của hạt nhân


Thầy sẽ giải như thế nào ạ?