Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoctrofd trong 07:46:55 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17315Tiêu đề: 1 câu sóng dừng cần giúp đỡ...
Gửi bởi: hoctrofd trong 07:46:55 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
 Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Để dây rung với 2 múi khi lực căng dây không đổi thì tần số dao động phải:


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng cần giúp đỡ...
Gửi bởi: hoctrofd trong 11:30:27 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
đáp án giảm 4 lần