Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 06:16:32 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17312Tiêu đề: Giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 06:16:32 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp !
Hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 1m dao động cùng tần số 100 Hz
cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng
Vận tốc truyền sóng là 20cm/s .
Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn =?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:39:15 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp !
Hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 1m dao động cùng tần số 100 Hz
cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng
Vận tốc truyền sóng là 20cm/s .
Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn =?

chỉnh lại v=20m/s
số cực tiểu trên AB : AB/lambda=5 ==> 10 CT
diêm không dao động thỏa gần nguồn thỏa k=4,5 ==> d1-d2=4,5.lambda=0,9m ==> 2OM=0,9 ==> OM=0,45 ==> M gần A 1 đoạn 0,5-0,45=0,05m (O trung điểm AB, M là điểm Y/C)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 07:16:06 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp !
Hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 1m dao động cùng tần số 100 Hz
cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng
Vận tốc truyền sóng là 20cm/s .
Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn =?

chỉnh lại v=20m/s
số cực tiểu trên AB : AB/lambda=5 ==> 10 CT
diêm không dao động thỏa gần nguồn thỏa k=4,5 ==> d1-d2=4,5.lambda=0,9m ==> 2OM=0,9 ==> OM=0,45 ==> M gần A 1 đoạn 0,5-0,45=0,05m (O trung điểm AB, M là điểm Y/C)

giải thích hộ e


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp !
Hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 1m dao động cùng tần số 100 Hz
cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng
Vận tốc truyền sóng là 20cm/s .
Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn =?

chỉnh lại v=20m/s
số cực tiểu trên AB : AB/lambda=5 ==> 10 CT
diêm không dao động thỏa gần nguồn thỏa k=4,5 ==> d1-d2=4,5.lambda=0,9m ==> 2OM=0,9 ==> OM=0,45 ==> M gần A 1 đoạn 0,5-0,45=0,05m (O trung điểm AB, M là điểm Y/C)

giải thích hộ e