Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: share_knowledge trong 03:07:47 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17307Tiêu đề: bài dao động điện và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: share_knowledge trong 03:07:47 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
1/Thầy cô giải giúp em bài thi thử này
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện mắc nối tiếp có điện dung lần lượt là C1=3[tex]\mu F[/tex] C2=1,5 [tex]\mu F[/tex]
Biết hiệu điện thế trên tụ C1 và cường độ dòng điện qua cuộn dây ở thời điểm t lần lượt là [tex]\sqrt{3}[/tex] ; 1,5mA[/tex] Sau đó đến thời điểm t' thì các giá trị này lần lượt là [tex]\sqrt{2}[/tex] và 1,5[tex]\sqrt{2}[/tex] mA. Độ tự cảm L của cuộn dây là:
A.3H B.4H C 0,5H D 0,3H
2/ Mạch RLC [tex]\omega =\omega_{1}[/tex] và [tex]\omega =\omega_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng như nhau nhưng pha ban đầu của chúng lần lượt là [tex]-30^{0}[/tex] và [tex]60^{0}[/tex] . Hệ số công suất của đoạn mạch tương ứng với [tex]\omega=\omega_{1}[/tex] là?
A 3 B 6 C15 D 7,2


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điện và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:20:53 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
1,
Ý tưởng:
từ C1,C2 mắc nối tiếp
=> C =
vì u và i vuông pha
=>
i1^2 /Io^2 + u1^2 / Uo^2 = i2^2 /Io^2 + u2^2 /Uo^2 = 1
=> ( i1^2 -i2^2)/ Io^2 + ( u1^2 - u2^2)/Uo^2 = 0
=> mối quan hệ Io^2 và Uo^2
kết hợp với Uo^2 = Io^2 . L/C
=> L


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điện và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:29:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
2
tại sao hệ số công suất lại toàn lớn hơn 1 vậy?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điện và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: share_knowledge trong 07:41:58 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
2
tại sao hệ số công suất lại toàn lớn hơn 1 vậy?
xin lỗi tôi nhầm sửa lại đáp án nhé: A 0,6 B [tex]\sqrt{2}/2[/tex] C [tex]\sqrt{3}/2[/tex] D 0,5