Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: tongthao trong 03:01:48 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17306Tiêu đề: Một bài vật lý cần giúp đỡ
Gửi bởi: tongthao trong 03:01:48 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
mức năng lượng của các quỹ đaọ nguyên tử hidro lần lượt từ trog ra ngoài là -13,6; -3,4; -1,5; -0,85. Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khá năng hấp thụ các phôtôn có năng lượng nào dưới đây để nhảy lên một trong các mức trên
A.12,2 ev
B.3,4eV
C.10,2eV
D.1.9eV


Tiêu đề: Trả lời: Một bài vật lý cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:07:20 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Đặt tên sai quy định. Hãy đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.