Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 12:25:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17305Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 12:25:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em bài này với

Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1=1000 vòng, điện trở r1=1 Ω; cuộn thứ cấp với N2=200 vòng, r2=1,2 Ω. Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải là điện trở thuần R=10 Ω, điện áp hiệu dụng U2. Bỏ qua mất mát năng lượng ở lõi từ. Tỉ số U1/U2 bằng :

a/500/283
b/281/50
c/1/5
d5


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:27:21 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
N1/N2 = 5 = I2/I1
=> I2 = 5 I1
U2 = I2. R = 50 I1  (1)
U1I1 = I1^2 r1 + I2^2 r2 + U2I2
U1I1 = I1^2 + 30 I1^2 + I2^2 R
        = 31 I1^2 + 250 I1^2
Chia 2 vế cho I1
U1 = 281 I1 (2)
Từ (1) và (2)
=> U1/ U2 =  281/ 50