Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: share_knowledge trong 11:45:07 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17302Tiêu đề: Bài tập dao động cơ và dao động điện từ khó
Gửi bởi: share_knowledge trong 11:45:07 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
1/Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang ox, cùng biên độ  5cm, chu kỳ  của chúng lần lượt là [tex]T_{1}=0,2s[/tex] và [tex]T_{2}[/tex]. Lúc đầu cả  hai chất điểm cùng xuất phát từ  vị  trí có ly độ  2,5 cm và sau khoảng thời gian ngắn nhất là 1/39 s chúng có cùng ly độ. Khi đó giá trị của [tex]T_{2}[/tex] là:
A.  0,125 s    B. 0,1 s C. 0,5 s D. 0,25s
2/Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện mắc nối tiếp có điện dung lần lượt là [tex]C_{1}=3\mu F, C_{2}=1,5\mu F[/tex].Biết hiệu điện thế trên tụ [tex]C_{1}[/tex] và cường độ dòng điện qua cuộn dây ở thời điểm t lần lượt là [tex]\sqrt{3}V ; 1,5mA[/tex]
sau đó đến thời điểm t’ thì các giá trị này lần lượt là [tex]\sqrt{2}V ; 1,5\sqrt{2}mA[/tex]  Độ tự cảm L của cuộn dây là:
A.  3H    B. 4H     C. 0,5H    D. 0,3HTiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ và dao động điện từ khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:27:28 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Mục đích đăng bài là gì?