Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:03:28 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17300Tiêu đề: Bài tập về mát phát điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:03:28 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
1 máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở k đáng kể,được mắc với mạch ngoài là 1 đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,tụ C và cuộn cảm thuần L.Khi tốc độ quay của roto là [tex]n_{1}[/tex] và [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị.Khi tốc độ quay là[tex]n_{0}[/tex] thì cường độ dòng điện trong mạch cực đại.Mối liên hệ giữa [tex]n_{1}[/tex],[tex]n_{2}[/tex] và [tex]n_{0}[/tex] là?
A.[tex]n_{0}^{2}[/tex]=[tex]n_{1}[/tex].[tex]n_{2}[/tex]
B.[tex]n_{0}^{2}[/tex]=(2[tex]n_{1}^{2}[/tex].[tex]n_{2}^{2}[/tex])/([tex]n_{1}^{1}[/tex]+[tex]n_{2}^{2}[/tex])
C.[tex]n_{0}^{2}[/tex]=[tex]\frac{n_{1}^{2}+n_{2}^{2}}{2}[/tex]
D.[tex]n_{0}^{2}[/tex]=[tex]n_{1}^{2}[/tex]+[tex]n_{2}^{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mát phát điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 08:10:05 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Bạn xem ở đây nhé! ^-^
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6775.0