Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 08:00:57 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17285Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 08:00:57 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Ba điện trở giống nhau đấu hình sao và nối vào nguồn ổn định cũng đấu hình sao nhờ các đường dây dẫn. Nếu đổi cách đấu ba điện trở thành tam giác (nguồn vẫn đấu hình sao) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường dây dẫn:
a/tăng  3 lần.
b/tăng √3 lần
c/giảm  3  lần
d/giảm √3 lần
  mọi người giúp em bài này với, rồi giải thích cho em tí trong bài này em không hiểu lắm về Ud và Up, em không hiểu cái chạy trong điện trở nó là Up hay Ud vậy, dòng điện chạy trong điện trở đó là  I dây hay I pha