Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Xuân Yumi trong 04:56:39 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17279Tiêu đề: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:56:39 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Bài nào có 2 chữ máy phát điện và động cơ điên mà em không tài nào giải được ạ. Em mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cám ơn!

Câu 1 : Một động  cơ điện xoay chiều hoạt độn liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12kWh. biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại là bn:
A, 0,71  kW
B, 1  kW
C. 0,6  kW
D. 1,1 kW

Câu 2: 1 động cơ không đồng bộ 3 pha mắc tam giác vào mang điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là Up=220V. Động cơ có công suất cơ học là 4,8kW, hiệu suất 80%, hệ số công suất là 0,96. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mỗi cuộn dây của động cơ là :
A. 4,5A
B  5,15A
C  5,25A
D  5.5A

Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có các cuộn dây của phần ứng mắc theo kiểu sao, tải tiêu thụ là 3 đèn giống hệt nhau, khi máy hoạt động ổn định, nếu tải tiêu thụ chuyển từ cách mắc hình sao sang cách mắc tam giác . Nhận định nào sau đây là đúng ( giả thiết đèn không cháy khi chuyển cách mắc)
A. Công suất tiêu thụ của tải tăng 3 lần.
B. Công suất tiêu thụ của tải tăng 6 lần
C, Công suất tiêu thụ của tải tăng 9 lần
D. Công suất tiêu thụ của tải không đổi

Câu 4: 2 chiếc bàn là 220V-1100W được mắc vào 2 pha của lưới điện 3 pha 4 dây có điện áp pha bằng 220 V, nồi cơm điện 220V-550W được mắc vào pha thứ ba của đường điện này . Tính I chạy trong dây trung hòa
A. [tex]5\sqrt{2}[/tex]
B. [tex]50\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]2,5\sqrt{2}[/tex]
D.[tex]25\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:16:58 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
[tex]p=ui=U_{o}I_{o}cos\omega t.cos(\omega t + \varphi )[/tex]
[tex]=> p=UIcos\varphi + IUcos(2\omega t + \varphi )[/tex]
[tex]U_{o}=U\sqrt{2}[/tex],   [tex]I_{o}=I\sqrt{2}[/tex]
p max khi cos =1
tới đây là ok rồi hả  :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:20:24 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Bài nào có 2 chữ máy phát điện và động cơ điên mà em không tài nào giải được ạ. Em mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cám ơn!

Câu 1 : Một động  cơ điện xoay chiều hoạt độn liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12kWh. biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại là bn:
A, 0,71  kW
B, 1  kW
C. 0,6  kW
D. 1,1 kWP = E/t = 12.10^3 / ( 24X3600) = ... =UI cos phi suy ra tích UI
Mà [tex]p = u.i = UI\left(cos(2\omega t+\varphi ) + cos\varphi \right)[/tex]

 Công suất cần tìm [tex]p_{max} = UI\left(1+cos\varphi \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 05:35:47 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013

P = E/t = 12.10^3 / ( 24X3600) = ... =UI cos phi suy ra tích UI
Mà [tex]p = u.i = UI\left(cos(2\omega t+\varphi ) + cos\varphi \right)[/tex]

 Công suất cần tìm [tex]p_{max} = UI\left(1+cos\varphi \right)[/tex]
cho em hỏi sao lại có công thức này vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:37:32 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
biến đổi lượng giác tích thành tổng đó hoctrofd


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:55:04 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Em đã tìm đc link câu 2 , 3, 4. Em cám ơn thầy Dương ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:04:11 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Câu 2: 1 động cơ không đồng bộ 3 pha mắc tam giác vào mang điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là Up=220V. Động cơ có công suất cơ học là 4,8kW, hiệu suất 80%, hệ số công suất là 0,96. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mỗi cuộn dây của động cơ là :
A. 4,5A
B  5,15A
C  5,25A
D  5.5A

   
Điện áp của mỗi cuộn dây : [tex]U_{d} = U_{p}\sqrt{3} = 220\sqrt{3}V[/tex]

Công suất của động cơ : [tex]P = \frac{P_{ch}}{H} = \frac{4,8}{0,8} = 6kW[/tex]

Mà [tex]P = 3U_{d}Icos \varphi[/tex]

[tex]\Rightarrow I_{0} = \frac{P \sqrt{2}}{3U_{d}cos \varphi } = \frac{6000\sqrt{2}}{3.220\sqrt{3}.0,96}[/tex]


[tex]P = 3U_{d}Icos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{3U_{d}cos \varphi }[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:15:35 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có các cuộn dây của phần ứng mắc theo kiểu sao, tải tiêu thụ là 3 đèn giống hệt nhau, khi máy hoạt động ổn định, nếu tải tiêu thụ chuyển từ cách mắc hình sao sang cách mắc tam giác . Nhận định nào sau đây là đúng ( giả thiết đèn không cháy khi chuyển cách mắc)
A. Công suất tiêu thụ của tải tăng 3 lần.
B. Công suất tiêu thụ của tải tăng 6 lần
C, Công suất tiêu thụ của tải tăng 9 lần
D. Công suất tiêu thụ của tải không đổi


Khi tải mắc hình sao thì điện áp trên mỗi tải là điện áp pha  Up , nên công suất tiêu thụ của tải : [tex]P_{1} = 3\frac{U_{p}^{2}}{R}[/tex]

Khi tải mắc tam giác thì điện áp trên mỗi tải là điện áp pha  [tex]U_{d} = U_{p}\sqrt{3}[/tex] , nên công suất tiêu thụ của tải :

[tex]P_{2} = 3\frac{U_{d}^{2}}{R} = 3P_{1}[/tex] . Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:29:27 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013

Câu 4: 2 chiếc bàn là 220V-1100W được mắc vào 2 pha của lưới điện 3 pha 4 dây có điện áp pha bằng 220 V, nồi cơm điện 220V-550W được mắc vào pha thứ ba của đường điện này . Tính I chạy trong dây trung hòa
A. [tex]5\sqrt{2}[/tex]
B. [tex]50\sqrt{2}[/tex]
C. [tex]2,5\sqrt{2}[/tex]
D.[tex]25\sqrt{2}[/tex]

Xem bàn là và nồi cơm điện như là các điện trở thuần

Cường độ hiệu dụng trong dây pha 1 và pha 2 :  [/quote][tex]I_{1} = I_{2} = \frac{P}{U} = \frac{1100}{220}=5 A[/tex]

Cường độ hiệu dụng trong dây pha 3 : [tex]I_{3} = \frac{P'}{U} = \frac{550}{220}=2,5 A[/tex]

Cường độ trong dây trung hòa được tính bởi : [tex]i_{1} + i_{2} + i_{3} + i_{th} =0[/tex]

Vẽ vecto quay và lưu ý các dòng điện cùng pha với điện áp tương ứng .

Ta có [tex]i_{12} = i_{1} + i_{2}[/tex] có giá trị hiệu dụng :[tex]I_{12} = I_{1} = I_{2} = 5 A[/tex] và ngược pha với  [tex]i_{3}[/tex]

Do đó cường độ dòng điện trong dây trung hòa cùng pha với [tex]i_{12} [/tex] và có giá trị hiệu dụng được tính bởi :

[tex]I_{th} = I_{12} - I_{3} = 2,5 A[/tex]

Cường độ cực đại trong dây trung hòa là [tex]I_{0th} = 2,5 \sqrt{2} A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 12:15:00 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
theo em câu 4:
Ud=Up.căn 3=220.căn 3 V
[tex]R_{bl}=\frac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}}=44\Omega[/tex]
[tex]R_{nc}=\frac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}}=88\Omega[/tex]
[tex]I_{1}=I_{2}=\frac{U_{d}}{R_{bl}}=5\sqrt{3}[/tex]
[tex]I_{3}=\frac{U_{d}}{R_{nc}}=2,5\sqrt{3}[/tex]
tổng hợp I ta được [tex]I=2,5\sqrt{3}[/tex]
cái em chưa hiểu là sao khi lấy I mấy thầy lấy Pdm/Udm=I chạy trong mạch luôn ấy


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: phungseven trong 12:32:47 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
xuân ơi bài 1 hỏi cô Loan r @@


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:55:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Xem ở đây:

Link nguồn: click vào (http://www.vatlyphothong.net/vat-ly-12/dong-dien-xoay-chieu-3-pha)


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện - Động cơ điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:15:42 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
theo em câu 4:
Ud=Up.căn 3=220.căn 3 V
[tex]R_{bl}=\frac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}}=44\Omega[/tex]
[tex]R_{nc}=\frac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}}=88\Omega[/tex]
[tex]I_{1}=I_{2}=\frac{U_{d}}{R_{bl}}=5\sqrt{3}[/tex]
[tex]I_{3}=\frac{U_{d}}{R_{nc}}=2,5\sqrt{3}[/tex]
tổng hợp I ta được [tex]I=2,5\sqrt{3}[/tex]
cái em chưa hiểu là sao khi lấy I mấy thầy lấy Pdm/Udm=I chạy trong mạch luôn ấy
Nhìn hình vẽ thầy Quang cho phát là hiểu hẳn lên. Đây là cách mắc hình sao nên dòng điện trên mỗi cuộn dây [tex]I_{day}=I_{pha}=\frac{U_p}{R}[/tex] mới đúng ( Nhìn hình vẽ cách mắc hình sao mà thấy )