Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:31:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17268Tiêu đề: 2 Câu hỏi lý thuyết hóa học
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:31:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
NHờ thầy cô giải giúp em:
Câu 21: Dãy hợp chất chỉ có liên kết cộng hóa trị là
A. H2SO4, PCl3, SO2Cl2, OF2, N2O4.
B. K3PO4, NO2, SO3, NH4Cl, HNO3.
C. (NH4)2SO4, PCl3, SO2Cl2, NO2, SO3.
D. SO2Cl2, OF2, N2O4, BaCl2, PCl3
Cho em hỏi câu này có cách nào nhận biết được không ạ?
Câu 38: Cho các chất: phenol, anilin, axit glutamic, axetilen, đimetylamin, axit axetic, axit acrylic, vinyl axetat. Số lượng các
chất tác dụng được với HCl là
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bài này theo em là 4 nhưng đáp án là 6


Tiêu đề: Trả lời: 2 Câu hỏi lý thuyết hóa học
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:31:23 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Câu 21
Liên kết cộng hóa trị thường là liên kết giữa các phi kim. Cách xác định tốt nhất là tra độ âm điện, xem hiệu độ âm điện của chất là bao nhiêu, nếu <1,7 thì là lk cộng hóa trị, còn k nhỏ hơn 1,7 thì là liên kết ion
Liên kết giữa kim loại và phi kim thường là lk ion
Tui băn khoăn giữa A và C, mà nghĩ là A, C k biết giải thích sao nữa ~~~

Cây 38
Các chất phản ứng là vinyl axetat, axit acrylic, đimetylamin, anilin, axetilen (cộng vào lk đôi)
Sao lại 6 đc nhỉ