Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 09:56:33 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17250Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 09:56:33 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em bài này với
Một cuộn dây có tổng trở 200Ω ghép nối tiếp với một đoạn mạch X để được đoạn mạch điện có tổng trở 200 căn2  . Biết điện áp hai đầu mạch điện nhanh pha hơn cường độ dòng điện trong mạch một góc pi/6  và điện áp hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn dòng điện một góc 5pi/12  . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch X và cường độ dòng điện trong mạch là:
a/5pi/12
b/-pi/4
c/-pi/12
d/pi/12
 

 

 

 Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: 10lyiq trong 10:46:26 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em bài này với
Một cuộn dây có tổng trở 200Ω ghép nối tiếp với một đoạn mạch X để được đoạn mạch điện có tổng trở 200 căn2  . Biết điện áp hai đầu mạch điện nhanh pha hơn cường độ dòng điện trong mạch một góc pi/6  và điện áp hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn dòng điện một góc 5pi/12  . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch X và cường độ dòng điện trong mạch là:
a/5pi/12
b/-pi/4
c/-pi/12
d/pi/12
Ux=căn2 Ud
Gọi alpha là góc hợp bởi Ux và I
Từ đề bài => góc hợp bởi Ud và U là pi/4 và góc hợp bởi Ux và U là (pi/6 +alpha)
Áp dụng đ/lí hàm sin trong tam giác:
Ud/sin(pi/6+alpha)=Ux/sin pi/4=căn2 Ud/sin pi/4
=>sin(pi/6 +alpha)=1/2=>alpha=0
Vậy đáp án là 0 chứ   ho:)