Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 09:48:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17248Tiêu đề: thắc mắc điện xoay chiều
Gửi bởi: Lazy Girl trong 09:48:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Cho đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa cuộn dây và đoạn MB gồm điện trở thuần và từ điển. đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V thì UAM= 100 V và UMB = 100[tex]\sqrt{7}[/tex].V.  Tìm hệ số công suất của đoạn mạch.
Cho em hỏi là bài này có thể giải bằng phương pháp vectơ trượt không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:47 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
Cho đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa cuộn dây và đoạn MB gồm điện trở thuần và từ điển. đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V thì UAM= 100 V và UMB = 100[tex]\sqrt{7}[/tex].V.  Tìm hệ số công suất của đoạn mạch.
Cho em hỏi là bài này có thể giải bằng phương pháp vectơ trượt không ạ?
Giả sử cuộn dây thuần cảm, Hướng dẫn em làm nhé
em Vẽ vecto ra sẽ thấy UAM là đường chéo hình bình hành tạo bởi 2 cạnh UL(AM) và URC(MB)
==> [tex]U^2=UL^2+URC^2+2ULURC.cos(\alpha)[/tex] (\alpha tạo bởi UL và URC) ==> [tex]\alpha[/tex]
+ uL hợp i 1 góc 90 ==> uRC hợp i 1 góc [tex]\varphi_{RC}=\alpha - 90[/tex]
+ Từ góc [tex]\varphi_{RC}[/tex] em dùng cos(RC)=UR/URC sẽ tìm được [tex]UR ==> cos(\varphi)=UR/U[/tex]