Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: fairyland trong 08:57:44 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17246Tiêu đề: Bài dao động cơ kết hợp thấu kính
Gửi bởi: fairyland trong 08:57:44 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Các thầy giúp em bài này với :
Điểm sáng A ở trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 18cm qua thấu kính cho ảnh A'. CHọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O trên trục chính. CHo A dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x=4cos(5pit + 5pi/6) thì phương trình dao động của A' là x' = 2cos(5pit+5pi/6) Tiêu của của thấu kính là
A. -9cm        B. 9cm               C. 18cm               D.-18cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ kết hợp thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:03 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Các thầy giúp em bài này với :
Điểm sáng A ở trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 18cm qua thấu kính cho ảnh A'. CHọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O trên trục chính. CHo A dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x=4cos(5pit + 5pi/6) thì phương trình dao động của A' là x' = 2cos(5pit+5pi/6) Tiêu của của thấu kính là
A. -9cm        B. 9cm               C. 18cm               D.-18cm
khó thật hết bài cho rồi nên cho dao động có thấu kính mới ghê chứ, kiến thức TK chắc quên nhiều rồi.
+ A' đồng pha A ==> A' cùng phía A ==> do A' nhỏ hơn A ==> thấu kính PK
+ [tex]d'/d=-A'/A=-1/2 ==> d'=-d/2=-9[/tex]
[tex]==> 1/f=1/d+1/d'=1/18-1/9=-1/18 ==> f=-18cm[/tex]