Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: DuyKim trong 07:16:09 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17244Tiêu đề: Bài cơ học khó
Gửi bởi: DuyKim trong 07:16:09 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
cần thầy cô và mọi người giải đáp:
1.Vật 1 được thả không vận tốc đầu từ đỉnh A của một máng nghiêng AC có góc nghiêng [tex]\alpha[/tex] so với phương ngang.Cùng lúc đó,từ điểm B cùng độ cao với C.(BA[tex]\perp[/tex]BC) người ta ném vật 2 với vận tốc đầu [tex]v_{0}[/tex].Biết rằng hai vật đồng thời gặp nhau tại C và khi ấy chúng có cùng độ lớn vận tốc.Cho AB=h=1m.g=10m/s^2,bỏ qua mọi ma sát.Hãy xác định
a, Góc [tex]\alpha[/tex] và góc ném [tex]\beta[/tex] của vật 2
b,Vận tốc ban đầu [tex]v_{0}[/tex] của vật 2.Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó
Gửi bởi: leaflife trong 08:51:13 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
pt chuyển động của vật 1:[tex]x=\frac{gsin\alpha t^2}{2}[/tex]
      => thời gian nó đi hết AC là [tex]T=\frac{2}{gsin^2 \alpha }[/tex]
      vận tốc khi nó ở C là: [tex]v=\sqrt{2gsin\alpha .AC}=\sqrt{2g}[/tex] và nó lệch so với phương ngang một góc [tex]\alpha[/tex]
       vì đây cũng là vận tốc của vật 2 =>thành phần theo phương ngang của 1 cũng là của2
     => quãng đường 2 đi được là [tex]AB=[/tex]  [tex]1.tan\alpha =v.cos\alpha T=\sqrt{2g}cos\alpha .\frac{2}{gsin^{2} \alpha }[/tex]
 giải pt trên thu được anpha>90 :-\
k bit sai đâu nữa!
các thầy chỉ giùm