Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pobungphe trong 06:03:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17243Tiêu đề: Bài tập quang điện
Gửi bởi: pobungphe trong 06:03:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25\mu
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15\mu
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V
Bài này em tính được 6,31V, nhưng đáp án lại là C, Mong các thầy các cô giúp đỡ. hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập quang điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:49:55 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25\mu
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15\mu
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V
Bài này em tính được 6,31V, nhưng đáp án lại là C, Mong các thầy các cô giúp đỡ. hoc-)
Bạn đúng