Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 04:59:08 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17240Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:59:08 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các thầy giúp
Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A B dao động cùng pha, AB=10cm. Điểm C cách A và B lần lượt CA=6cm , CB=8cm. Bước sóng bằng 3.
Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH, số điểm dao động cùng pha với 2 nguồn là ?
3    2    1    0


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:22:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Phương trình sóng tại 1 điểm bất kì 2a.c0s(pi(d1-d2)/lamda).c0s(wt -pi(d1+d2)/lamda)
Gọi M là 1 điểm bất kì thuộc đoạn CH , đặt HM=x
d1-d2= (3,6^2 -6,4^2)/ (can(3,6^2 +x^2) +can(6,4^2+x^2))  (đã nhân lượng liên hợp ) Là hàm số đồng biến
Cho x từ 0 đến 4,8
Ta có d1-d2 đi từ -2,8 đến -2
Nên c0s(pi(d1-d2)/lamda) âm do cùng thuộc phần tư thứ 3
Nên pha dao động là pi -pi(d1+d2)/lamda
Để dao động cùng pha với nguồn thì  pi -pi(d1+d2)/lamda =k2pi
d1+d2 max =14 , min=10
Giải được k=2,8 đến 2,1
=> 0