Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom0511 trong 10:16:25 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17233Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: phantom0511 trong 10:16:25 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa: [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t)(cm);x_{2}=2,5\sqrt{3}cos(\omega t+\varphi _{2})[/tex] và người ta thu được biên độ mạch dao động là 2,5 cm. Biết A1 đạt cực đại , hãy tính [tex]\varphi _{2}[/tex]
đáp án 5pi/6
mọi người giúp với!Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:31:52 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
áp dụng định lý hàm sin [tex]\frac{sin(A2,A)}{A1}=\frac{sin\varphi _{2}}{A}=>A1 = \frac{A.sin(A2,A)}{sin\varphi _{2}}[/tex]
A1 max => sin(A2,A) = 1 => tam giác vuông như hình
[tex]tan(\Pi -\varphi _{2}) = \frac{A}{A2}[/tex]
từ đây bạn có thể tính tiếp