Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 08:46:05 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17230Tiêu đề: Tìm hạt nhân X
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:46:05 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Hạt anpha bay với vận tốc v tới va chạm đàn hồi với một hạt nhân X, kết quả sau va chạm hạt anpha bị lệc đi 1 góc 30 độ. Tìm X
Proton       anpha        triti       dotori


Tiêu đề: Trả lời: Tìm hạt nhân X
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:54:29 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Hạt anpha bay với vận tốc v tới va chạm đàn hồi với một hạt nhân X, kết quả sau va chạm hạt anpha bị lệc đi 1 góc 30 độ. Tìm X
Proton       anpha        triti       dotori
hai hạt alpha và x lệch 30 độ so với hạt alpha ban đầu
Đây là bài va chạm bình thường
Định luật BTĐL : [tex]4.\vec{v_\alpha}= 4.\vec{v_\alpha'} + m.\vec{v_x}[/tex]
chiếu ox: [tex]4v=4v_{\alpha'}cos(30)+m.vx.cos(30)[/tex]
chiếu oy: [tex]4v_{\alpha'}sin(30)=m.vx.sin(30) ==> 4v_{\alpha'}=m.vx[/tex]
[tex] ==> 4v = m.vx.\sqrt{3}.; v_{\alpha'}=v/\sqrt{3}[/tex]
Định luật BTĐN: [tex]1/2m.v^2=1/2m.v_{\alpha'}^2+1/2mvx^2[/tex]
(em thế vx và v_{\alpha'} vào tìm được m)


Tiêu đề: Trả lời: Tìm hạt nhân X
Gửi bởi: JoseMourinho trong 07:48:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
hạt anpha bị lệch đi 1 góc 30 độ
Thưa thầy đề không cho góc lệch của hạt X.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm hạt nhân X
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:13:59 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Hạt anpha bay với vận tốc v tới va chạm đàn hồi với một hạt nhân X, kết quả sau va chạm hai hạt bị lệch đi 1 góc 30 độ. Tìm X
Proton       anpha        triti       dotori
Thầy Thạnh giải đúng rồi đề bài này phải sừa như trên .
bạn xem  tại đây (http://d3.violet.vn/uploads/previews/607/2522985/preview.swf)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Tìm hạt nhân X
Gửi bởi: buihoanglong trong 11:01:09 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013

chiếu oy: [tex]4v_{\alpha'}sin(30)=m.vx.sin(30) ==> 4v_{\alpha'}=m.vx[/tex]

chỗ này chuyển vế là phải dấu âm chứ ạ