Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:34:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17219Tiêu đề: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:34:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1. Tại vị trí cân bằng, con lắc lò xo treo thẳng đứng có lò xo dãn [tex]4\,cm.[/tex] Kéo lò xo xuống dưới vị trí cân bằng [tex]1\,cm[/tex] rồi thả nhẹ. Chọn trục [tex]Ox[/tex] thẳng dứng hướng xuống dưới. Tính gia tốc của vật lúc vừa buông vật ra?

2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_0=20\,cm,[/tex] đầu trên treo vào giá đỡ, đầu dưới treo vật nặng. Khi quả cầu treo vào lò xo nằm cân bằng, chiều dài lò xo là [tex]22\,cm.[/tex] Khi kích thích cho quả cầu dao động với biên độ dao động bằng [tex]3\,cm[/tex] theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, lực tác dụng vào giá đỡ có cường độ cực đại bằng [tex]2\,N.[/tex] Lấy [tex]g=10m/s^2.[/tex] Tính khối lượng của quả cầu?

3. Con lắc lò xo treo thẳng đứng với tần số góc [tex]10\,rad/s.[/tex] Trong quá trình dao động lò xo thay đổi chiều dài từ [tex]18\,cm[/tex] tới [tex]22\,cm.[/tex] Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo có chiều dài cực tiểu. Tìm phương trình dao động của vật.

4. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ [tex]A[/tex] và chu kì [tex]T.[/tex] Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn một đoạn [tex]\Delta l_0=\frac{A}{2}.[/tex] Tính tỉ số thời gian lò xo nén đối với thời gian lò xo dãn trong một chu kì?

5. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ [tex]A[/tex] và chu kì [tex]T.[/tex] Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn một đoạn [tex]\Delta l_0=A.[/tex] Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương và đang đi lên. Tính thời điểm đầu tiên mà lực đàn hồi và lực kéo về bằng nhau?
Mong mọi người giải chi tiết giúp em, em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:43:08 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Câu 4
vẽ đường tròn
=> tgian nén : T/3
tgian dãn 2T/3
=> tỉ số:


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:58:15 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
0,04 = mg/k= g/w^2 =>w^2 = 250
a = -w^2x
Tại biên dương thả
=> a = - w^2 A = - 250 . 0,01= -2,5


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:00:16 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Câu 5
Chọn chiều dương hướng xuống
dentaL =A nên lực đàn hồi
Fdh=(dentaL +x).k
Lực hồi phục là F=k.lxl
Fdh=F
bỏ trị tuyệt đối thì x=-(dentaL/2)
Thời gian cần tìm là thời gian đi từ VTCB đến vị trí x=-A/2


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:02:59 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Câu 3
A = L/2 =4/2 = 2cm
chiều dương xuống, gốc tgian là lúc chiều dài min => biên âm => phi = pi
có A, phi,w => pt


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo thẳng đứng.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:06:52 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
denta lo = 22 -20 = 2cm = g/w^2 => w^2 = 500
A = 3cm
=> Fmax = 0,05 . k = 2
=> k = 40 = w^2 m => m = 80 g