Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:44:44 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17210Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 08:44:44 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi nguời giúp đỡ
Giao toa ánh sáng với khoảng cách 2 khe a=1mm,D=2m
[tex]\lambda 1[/tex]=0,72[tex]\mu m[/tex]

[tex]\lambda 2[/tex]=0,56[tex]\mu m[/tex]

Trong khoảng rộng L trên màn đếm được 7 vân sáng có màu trùng với vân trung tâm (2 trong 7 vân sáng  đó nằm ở ngoài cùng của khoảng rộng L).Khoảng rộng L có giá trị
A.30,24mm
B.60,48mm
C.25,92mm
D.51,84mm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:55:18 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
cùng màu vân trung tâm
=> 7i1 = 9i2
1 khoảng trùng nhau = 7i1 =10.08 mm
7 vân trùng => 6 khoảng trùng => L = 60,48mm
chọn B