Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 08:17:57 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17208Tiêu đề: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: bigterboy trong 08:17:57 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
cho em hỏi trong những bài truyền tải điện năng thì khi nào chiều dài dây dẫn mới cần nhân 2 vậy?????
chẳng hạn như trong bài này chiều dài dây có cần nhân đôi không ạ!!!!!!!

Một đường dây tải điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thụ ở xa 3 km. Giả thiết dây dẫn làm bằng nhôm có điện trở suất p = 2,5.10-8 (Ω.m) và có tiết diện S = 0,5 cm2. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện lần lượt là U = 4 kV; P = 540 kW. Hệ số công suất của mạch điện là cos φ = 0,9. Hiệu suất truyền tải điện là:
a/93,75%
b/87,5%
c/12,5%
d/6,25%


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:32:22 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Tác giả thực hiện quy định 3 trước khi hỏi tiếp.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:39:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Php = P^2 / ( U^2 . cos phi^2) .R
R = (2,5. 10^-8. 3000)/( 0,5. 10^-4)
R = 1,5
=> Php = 33750 = 6,25 %
H = 93,75 %
Toàn ốp công thức có j đâu nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: bigterboy trong 10:26:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Php = P^2 / ( U^2 . cos phi^2) .R
R = (2,5. 10^-8. 3000)/( 0,5. 10^-4)
R = 1,5
=> Php = 33750 = 6,25 %
H = 93,75 %
Toàn ốp công thức có j đâu nhỉ?
đơn giản nhưng bạn làm sai rồi, đáp án b mà, đường dây trong trường hợp này là 2 L chứ o phai L , cho nên mình mới thắc mắc khi nào lấy 2 L khi nào lấy L thôi


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:30:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Php = P^2 / ( U^2 . cos phi^2) .R
R = (2,5. 10^-8. 3000)/( 0,5. 10^-4)
R = 1,5
=> Php = 33750 = 6,25 %
H = 93,75 %
Toàn ốp công thức có j đâu nhỉ?
đơn giản nhưng bạn làm sai rồi, đáp án b mà, đường dây trong trường hợp này là 2 L chứ o phai L , cho nên mình mới thắc mắc khi nào lấy 2 L khi nào lấy L thôi

Hiểu rồi
Quên
Đề cho khảng cách thì nhân 2 nha
Còn cho chiều dài thì k nhân


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về truyền tải điện năng
Gửi bởi: bigterboy trong 10:37:00 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Php = P^2 / ( U^2 . cos phi^2) .R
R = (2,5. 10^-8. 3000)/( 0,5. 10^-4)
R = 1,5
=> Php = 33750 = 6,25 %
H = 93,75 %
Toàn ốp công thức có j đâu nhỉ?
đơn giản nhưng bạn làm sai rồi, đáp án b mà, đường dây trong trường hợp này là 2 L chứ o phai L , cho nên mình mới thắc mắc khi nào lấy 2 L khi nào lấy L thôi

Hiểu rồi
Quên
Đề cho khảng cách thì nhân 2 nha
Còn cho chiều dài thì k nhân
như vậy là họ cho khoảng cách là mình nhân 2 ah, mà sao mình đọc ở mấy cái tài liệu người ta nói nếu dùng máy điện xoay chiều một pha thì mới nhân 2 còn máy phát điện xoay chiều 3 pha thì không nhân 2