Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 07:54:17 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17207Tiêu đề: Thắc mắc câu lí thuyết són cơ
Gửi bởi: co het suc trong 07:54:17 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1.Nhận xét nào sau đây là đúng :

Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng
Năng lượng sóng càng giảm dần thì sóng càng đi xa nguồn
Pha dao động không đổi trong qua trình truyền sóng
Vận tốc sóng không phụ thuộc vào tần số sóng
 Em thấy câu B và D đều đúng'
2 Một ngừoi dùng búa gõ mạnh xuống đầu ray xe lửa cách chỗ gõ 5100m một ngừoi khác áp tai xuống đường ray thi nghe thấy tiếng gõ chuyền qua đường ray 14 giây sau đó thì nghe thấy tiếng gõ truyền qua kk xác định vận tốc âm trong thép đường ray cho v ânm thanh trong kk là 340m/s

Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu lí thuyết són cơ
Gửi bởi: tsag trong 08:30:44 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
Ta có
T không khí=T sắt +14
=> [tex]\frac{5100}{340}[/tex]=[tex]\frac{5100}{v}[/tex] +14
=>v=5100m/s