Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: my world trong 05:47:04 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17205Tiêu đề: hạt nhân
Gửi bởi: my world trong 05:47:04 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: hạt nhân của đồng vị U (A=234, Z=92) đứng yên và chỉ phát ra hạt anpha. Biết khối lượng các hạt nhân tính theo u, m(U)=233,9904; m(Th)=229,9737; m(anpha)=4,0015. Động năng của hạt anpha tính theo MeV là? Đáp án: 13,91
Bài 2: Hạt nhân U (A=238; Z=92) đứng yên, phóng xạ anpha và tạo thành hạt thori.  xem gần đúng khối lượng bằng số khối. Động năng của hạt anpha bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã? Đáp án: 98,3%

Mọi người giúp em giải 2 bài này với. Xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: tsag trong 06:29:14 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
W=mU-m@-mTh=14,16MeV=K@+KTh   (1)
Bảo toàn động lượng
K@/KTh=mTh/m@
=>KTh=0,0174K@   (2)
(1) và (2) =>K@=13,91


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:31:29 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2013
năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng các hạt sinh ra
bảo toàn động lượng:  [tex]234.K_{Th}=4.K_{\alpha}[/tex]
[tex]234.K_{Th}=4.K_{\alpha} => K_{Th}=\frac{4}{234}.K_{\alpha}[/tex]
ta có : [tex]\Delta E = K_{\alpha} + K_{Th}[/tex]
thay Kth vào lập tỉ số => đáp án là 98,3%