Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votjnhtjensjnh trong 02:14:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17198Tiêu đề: bài toán giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 02:14:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm Young được thực hiện đồng thời hai bức xạ với khoảng vân trên màn ảnh lần lượt là 0,48mm và 0,54mm. Tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 51,84mm là vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên AB đếm được 193 vân sáng . Trên đoạn AB số vạch sáng cùng màu với các vạch tạ A và B là :
A. 11    B. 13    C. 15    D.16
Nhờ thầy cô giải giúp... em thì lại tính ra 12 @@


Tiêu đề: Trả lời: bài toán giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hoctrofd trong 02:22:33 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
số vân sáng của hệ vân thứ nhất trên đoạn AB là: 51,84/0,48=108
số vân sáng của hệ vân thứ hai trên đoạn AB là: 51,84/0,54=96
tổng số vân sáng của 2 hề vân là 204
mà trên đoạn AB thu được 193 vân sáng => số vân sáng cùng màu tại vạch AB trên đoạn AB  là 204-193=11