Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votjnhtjensjnh trong 01:16:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17195Tiêu đề: Bài dao động con lắc lò xo khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 01:16:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nhỏ m (m<400g), lò xo có K=100N/m. Vật đang treo ở vị trí cân bằng thì được kéo tới vị trí lò xo dãn 4,5cm rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s theo phương thẳng đứng, lúc này vật dao động với cơ nằng W=400mJ, lất g=10m/s^2. Chu kì dao động của vật là:
A. pi/10 (s)   B. pi căn(3) /5 (s)    C. pi/3căn3 (s)   D. pi/8 (s)

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp   :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động con lắc lò xo khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 10:28:26 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Ai giúp em với, post mấy ngày rồi....


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động con lắc lò xo khó
Gửi bởi: luonglecongly trong 10:58:40 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nhỏ m (m<400g), lò xo có K=100N/m. Vật đang treo ở vị trí cân bằng thì được kéo tới vị trí lò xo dãn 4,5cm rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s theo phương thẳng đứng, lúc này vật dao động với cơ nằng W=400mJ, lất g=10m/s^2. Chu kì dao động của vật là:
A. pi/10 (s)   B. pi căn(3) /5 (s)    C. pi/3căn3 (s)   D. pi/8 (s)

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp   :)

lúc này vật dao động với cơ nằng W=400mJ bạn xem lại là thế năng hay động năng.Nếu là cơ năng thì :
 
[tex]\frac{1}{2}kA^{2}= 0,4 =>  A^{2}= 0,008         A^{2}= x^{2}+ \left(\frac{v}{\omega } \right)2 = x^{2} + v^{2}\frac{m}{k} => v^{2}\frac{m}{k} =0.008 - 0.045^{2} \simeq 0.006 => m = 15kg (sai)[/tex] (bạn kiểm tra dùm nha)
bạn kiểm tra lại là thế năng hay động năng ? chứ cơ năng thì


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động con lắc lò xo khó
Gửi bởi: acsimet36 trong 11:20:18 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Tính được A = 0,008m,
Tại vị trí lò xo giãn 4,5cm thì li độ x = 0,045 - [tex]\frac{mg}{k}[/tex]
Áp dụng phương trình độc lập, giải được 2 nghiệm m, chọn nghiệm m<0.4
[tex]A^2=(0,045-\frac{mg}{k})^2+v^2\frac{m}{k}[/tex]
Chúc bạn thành công!