Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quyprotk07 trong 12:31:48 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17194Tiêu đề: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: quyprotk07 trong 12:31:48 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Em làm nhưng không đúng đáp án, mong mọi người chỉ giúp!

Câu 1: Cho một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos(20πt + π/2) cm. Thời điểm đầu tiên mà vật có gia tốc
bằng 4[tex]\prod{}^{2}[/tex]  m/s, và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng là
A: 1/120 s B: 5/120 s C: 7/120 s D: 11/120 s (Đa:B)
 
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật khối lượng 0,5 kg. Phương trình dao  động của vật là:
x =10cosπt cm. Lấy g = 10 m/s lò xo tại thời điểm Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Lực tác dụng vào điểm treo tại thời điểm t=1/3 s là:
A: 0,25 N   B: 5,25 N   C: 1,5 N   D: 0  (Đa:B)

Câu 3: Một động cơ không đồng bộ ba pha có các cuộn dây phần cảm đấu hình sao vào điện xoay chiều ba pha có điện áp dây là 380(V). Động cơ có công suất cơ là 1,5(kW) và hiệu suất là 75%, hệ số công suất của động cơ là 0,85 thì cường độ dòng điện chạy qua động cơ xấp xỉ:
A: 12,7 (A) B: 3,57 (A) C: 6,2 (A) D: 10,7 (A)   (Đa:B)
Câu 4: Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi En = [tex]\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] eV, Với n= 1,2,3…ứng với các quỹ đạo K,L,M ....Nguyên tử hidro đang ở thái cơ bản thì nhận  được một photon có tần số f = [tex]3,08.10^{15}[/tex] Hz,electron sẽ chuyển động ra quỹ đạo dừng:
A: L B: M C: N D: Ω   (Đa:C)

Câu 5: Một con lắc lò xo tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số ω = 5[tex]\sqrt{2}[/tex]
(rad/s) , có độ lệch pha bằng 2π/3. Biên độ của dao động thành phần là A1 = 4cm và A2. Biết độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 20cm/s. Biên độ thành phần A2 bằng:
A: 4 3cm B. 6cm C. 4cm D.  3cm   (Đa:C)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: hoctrofd trong 01:13:33 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
câu 1:
T=1/10 s
a_max=8pi^2
a=4pi^2=1/2a_max
tại t=0 vật ở VTCB
=> thời điểm vật có a=4pi^2 và hướng vào VTCB là T/4+T/6=1/24=5/120 s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: hoctrofd trong 01:33:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
câu 2:
lực tác dụng vào điểm treo là lực đàn hồi F=k(delta(l)+x)
k=0.5pi^2
delta(l)=10/pi^2
t=0 => vật ở biên dương
t=1/3=T/6 => x=A/2=0,05m
=> F=0,5pi^2(10/pi^2+0,05)=5,2467 N


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: hoctrofd trong 01:41:39 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
câu 4:
e=hf=12,75eV=Em-En=13,6-13,6/n^2=>n2=13,6/(13,6-12,75)=16
=>n=4 =>e chuyển động qua quỹ đạo N


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: hoctrofd trong 02:06:25 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
câu 5:
Wd=Wt=>A^2=2v^2/w^2=4cm
A^2=A1^2+A2^2+A1*A2*cos(phi2-phi1)
=>A2^2-4A2=0=> A2=4cm A2=0(loại)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: hoctrofd trong 02:15:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
câu 3 bạn tham khảo tại đây nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9210.0


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:20:30 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo tác giả bài đăng: Lần sau đặt tên topic ngắn gọn và đúng chủ đề cần hỏi.

Do là lần đầu nên chúng tôi sửa lại.

Nếu tác giả còn đặt tên dài dòng và sai quy định thì sẽ bị xóa.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: quyprotk07 trong 08:47:32 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cảo tác giả bài đăng: Lần sau đặt tên topic ngắn gọn và đúng chủ đề cần hỏi.

Do là lần đầu nên chúng tôi sửa lại.

Nếu tác giả còn đặt tên dài dòng và sai quy định thì sẽ bị xóa.

Cảm ơn ad, do lần đầu đăng bài nên chưa biết, mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: quyprotk07 trong 08:49:38 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Cảm ơn bạn hoctro nhé.
Cảm ơn ad đã nhắc nhở, mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: nguyenxuanmanh trong 10:37:37 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
cau 1 ra la 1/120 s chu


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: quyprotk07 trong 08:59:03 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2013
cau 1 ra la 1/120 s chu

Mình cũng làm như bạn nhưng đáp án đúng là 5/120.
Bạn có thể xem lại cách giải trên để tìm ra nguyên nhân


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Điện XC
Gửi bởi: nguyenxuanmanh trong 10:24:51 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
dung roi.gia toc duong