Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: buihoanglong trong 12:24:33 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17193Tiêu đề: bt tế bào quang điện cần giải đáp
Gửi bởi: buihoanglong trong 12:24:33 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
ca tốt của tế bào quang điện có công thoát A=5,68 nhân 10^-19J.chiếu vào catot bức xạ điện từ có bước sóng lamda=0,25micro m.tách 1 chùm hẹp các e quang điện và hướng nó vào từ trường đều có cảm ứng từ B=10^-4T,sao cho vận tốc ban đầu vec to Vo max của các e quang điện vuông góc với vecto cam úng từ B.bán kính cực đại của quỹ đạo e khi chuyển động trong từ trường là:
A:4cm
B:3cm
C:5cm
D:2cm
 nhờ thầy cô và các bạn giải hộ em


Tiêu đề: Trả lời: bt tế bào quang điện cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:24:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
ca tốt của tế bào quang điện có công thoát A=5,68 nhân 10^-19J.chiếu vào catot bức xạ điện từ có bước sóng lamda=0,25micro m.tách 1 chùm hẹp các e quang điện và hướng nó vào từ trường đều có cảm ứng từ B=10^-4T,sao cho vận tốc ban đầu vec to Vo max của các e quang điện vuông góc với vecto cam úng từ B.bán kính cực đại của quỹ đạo e khi chuyển động trong từ trường là:
A:4cm
B:3cm
C:5cm
D:2cm
 nhờ thầy cô và các bạn giải hộ em

[tex]v_0_m_a_x=\sqrt{(hc/\lambda -A)\frac{2}{m}}=7,063.10^-^5m/s[/tex]

[tex]R=\frac{mv_0_m_a_x}{eB}=4cm[/tex]