Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sonycorp trong 11:18:09 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17191Tiêu đề: Bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: sonycorp trong 11:18:09 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ!
Giao thoa Y-âng ngoài không khí, khoảng cách giữa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là a, khoảng cách từ màn chứa 2 khe đến màn hứng ảnh là D, khoảng cách từ nguồn sáng S đến màn chứa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là d, bước sóng ánh sáng là [tex]\lambda[/tex]. Dịch chuyển khe S theo phương thẳng đứng xuống dưới 1 đoạn là y. Để hệ vân vẫn ở chỗ cũ mặc dù dịch chuyển S người ta đặt bản mặt song song có chiết suất n và có bề dày e ngay sau khe [tex]S_2[/tex]. Tính e. Các thông số a, D, d, [tex]\lambda[/tex], y, n đã biết.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:25:12 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ!
Giao thoa Y-âng ngoài không khí, khoảng cách giữa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là a, khoảng cách từ màn chứa 2 khe đến màn hứng ảnh là D, khoảng cách từ nguồn sáng S đến màn chứa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là d, bước sóng ánh sáng là [tex]\lambda[/tex]. Dịch chuyển khe S theo phương thẳng đứng xuống dưới 1 đoạn là y. Để hệ vân vẫn ở chỗ cũ mặc dù dịch chuyển S người ta đặt bản mặt song song có chiết suất n và có bề dày e ngay sau khe [tex]S_2[/tex]. Tính e. Các thông số a, D, d, [tex]\lambda[/tex], y, n đã biết.
Sử dụng các tính chất sau:
1. Nguồn dịch chuyển song song mặt phẳng 2 khe xuống dưới 1 đoạn y (xem khe S1 ở trên) thì hệ vân sẽ dịch chuyên lên trên 1 đoạn: x = yD/d
2. Đặt bản phẳng // trước nguồn S2 thì hệ vân sẽ dịch về phí nguồn S2 1 đoạn: x' = (n-1)eD/a
Để hệ vân không dịch thì x' = x từ đó suy ra e!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: sonycorp trong 11:28:48 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ!
Giao thoa Y-âng ngoài không khí, khoảng cách giữa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là a, khoảng cách từ màn chứa 2 khe đến màn hứng ảnh là D, khoảng cách từ nguồn sáng S đến màn chứa 2 khe hẹp [tex]S_1,S_2[/tex] là d, bước sóng ánh sáng là [tex]\lambda[/tex]. Dịch chuyển khe S theo phương thẳng đứng xuống dưới 1 đoạn là y. Để hệ vân vẫn ở chỗ cũ mặc dù dịch chuyển S người ta đặt bản mặt song song có chiết suất n và có bề dày e ngay sau khe [tex]S_2[/tex]. Tính e. Các thông số a, D, d, [tex]\lambda[/tex], y, n đã biết.
Sử dụng các tính chất sau:
1. Nguồn dịch chuyển song song mặt phẳng 2 khe xuống dưới 1 đoạn y (xem khe S1 ở trên) thì hệ vân sẽ dịch chuyên lên trên 1 đoạn: x = yD/d
2. Đặt bản phẳng // trước nguồn S2 thì hệ vân sẽ dịch về phí nguồn S2 1 đoạn: x' = (n-1)eD/a
Để hệ vân không dịch thì x' = x từ đó suy ra e!

Thầy em cũng làm như thế này nhưng em nghĩ không đúng. Vì khi áp dụng công thức x=(n - 1)e.D/a thì 2 nguồn sáng phải xuất phát cùng 1 lúc nhưng ở đây xuất phát tại 2 thời điểm khác nhau. Em chứng minh theo thời gian ánh sáng truyền đi phải bằng nhau thì ra kết quả gấp đôi khi sử dụng x=x' ạ.