Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:32:18 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17186Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:32:18 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1)TRong thí nghiệm young.Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589 thì quan sát được 13 vân sáng,còn khi dùng ánh sáng có bước sóng lamda thì quan sát được 11 vân sáng.Tìm giá trị của lamda
a) 0,696   b)0,668      c) 0,686        d)0,676
2)TRong thí nghiệm young.Khi dùng ánh sáng trắng, người ta dùng hai khe Young cách nhau 0,5mm. màn cách hai khe 2m.Tại vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng lục  có bước sóng  0,5miromet còn có những vân sáng hay tối nào?
a)  5                  b)      6                       c) 7                      d) 8
Nhờ thầy cô giải đáp.Cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:03:23 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1)TRong thí nghiệm young.Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589 thì quan sát được 13 vân sáng,còn khi dùng ánh sáng có bước sóng lamda thì quan sát được 11 vân sáng.Tìm giá trị của lamda
a) 0,696   b)0,668      c) 0,686        d)0,676
2)TRong thí nghiệm young.Khi dùng ánh sáng trắng, người ta dùng hai khe Young cách nhau 0,5mm. màn cách hai khe 2m.Tại vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng lục  có bước sóng  0,5miromet còn có những vân sáng hay tối nào?
a)  5                  b)      6                       c) 7                      d) 8
Nhờ thầy cô giải đáp.Cám ơn.
câu 1 . Đề bài không chặt chẽ !

Câu 2 : Vị trí vân sáng của các bức xạ cần tìm :

[tex]x = 5\frac{\lambda _{L}D}{a} = k \frac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda = \frac{5\lambda _{L}}{k}[/tex]

Ta có : [tex]0,76 \geq \lambda = \frac{5\lambda _{L}}{k} \geq 0,38 \left(\mu m \right)[/tex]

Từ đó em không chế k . Số giá trị của k là số bức xạ cần tìm

Tương tự cho số vân tối