Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuatehacam95 trong 02:21:09 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17183Tiêu đề: Bài sóng cơ đề thi thử
Gửi bởi: chuatehacam95 trong 02:21:09 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1."Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 80 cm/s và tần số 20 Hz, biên độ sóng không đổi và bằng 3 cm. Khi phần tử môi trường dịch chuyển một đoạn s thì sóng truyền thêm quãng đường 14cm. giá trị của s là"
Em k hiểu câu phần tử môi trường dịch chuyển một đoạn s thì sóng truyền thêm quãng đường 14cm.....chỗ đó ta suy ra  được gì ạ????Mong các thầy giả chi tiết. Đáp án 42cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:32:43 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1."Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 80 cm/s và tần số 20 Hz, biên độ sóng không đổi và bằng 3 cm. Khi phần tử môi trường dịch chuyển một đoạn s thì sóng truyền thêm quãng đường 14cm. giá trị của s là"
Em k hiểu câu phần tử môi trường dịch chuyển một đoạn s thì sóng truyền thêm quãng đường 14cm.....chỗ đó ta suy ra  được gì ạ????Mong các thầy giả chi tiết. Đáp án 42cm
+ Giả sữ sóng ngang (sóng mặt nước) phần tử sóng thì dao động lên xuống quanh VTCB "vị trí khi chưa có sóng" còn sóng thì truyền đi theo phương vuông góc với phương dao động mà phần tử sóng đang dao động.
+ Gọi S là quãng đường sóng truyền, s là quãng đường mà phần tử sóng dao động
==> S=14cm = v.t ==> TG sóng truyền t=S/v=7/40s=3T+T/2 ==> quãng đường phần tử sóng truyền s=3.4.A+2A=14A