Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 12:35:14 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17179Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 12:35:14 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Cho thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta chiếu đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72 micro m và ánh sáng màu lục có bước sóng từ
500nm đến 575nm
Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân sáng màu đỏ
Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm đếm được 12 vân đỏ thì tổng số vân sáng bằng bao nhiều?

Nhờ các thầy giải chi tiết


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:54:51 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Cho thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta chiếu đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72 micro m và ánh sáng màu lục có bước sóng từ
500nm đến 575nm
Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân sáng màu đỏ
Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm đếm được 12 vân đỏ thì tổng số vân sáng bằng bao nhiều?

Nhờ các thầy giải chi tiết
trong khoảng 2 vân giống vân trung tâm thì có 4 vân màu đỏ ==> vân trùng đầu tiên thỏa k2.lambda2=5.0,72 ==> k2=7 ==> trong khoảng giữa đó có 6 vân lục. để đếm được 12 vân đỏ ==>có 3 khoảng vân trùng ==> 4 vân trùng.
Số VS quan Sát: N = 4 "vân trùng" + 12 " Vân đỏ" + 18 " Vân Lục"Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 06:54:42 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Cảm ơn thầy nh ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 08:01:21 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
đáp án là 32 thầy ơi