Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 12:06:55 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17176Tiêu đề: Bài máy biến áp
Gửi bởi: tsag trong 12:06:55 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi nguòi giúp đỡ
Máy biến áp N1=800,N2=100,điện trở của cuộn sơ cấp r1=5ôm,điện trở của cuộn thứ cấo r2=2ôm.Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10ôm.Xem mạch từ khép kín và hao phí của dòng Fuco k đáng kể.Khi điện áp hiệu dụng U1=1546V.điẹn áp hiệu dụng U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp là
A.100V
B.164V
C.160V
D.80V


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy biến áp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:24:49 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
N1/N2 = I2/I1 = 8
U1I1 = I1^2 r1 + I2^2 r2 + U2I2  ( U2I2 = I2^2R = 640I1^2
1546I1 = (5+ 128+ 640) I1^2
=>I1 = 2
=>I2 = 16
=> U2 = 16.10 = 160


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy biến áp
Gửi bởi: moths trong 12:26:55 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
[tex]e_{2}.i_{2}=e_{1}.i_{1}\Leftrightarrow \frac{i_{2}}{i_{1}}=\frac{e_{1}}{e_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=8[/tex] (1)
áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa nguồn và máy thu (kiến thức năm 11)
[tex]u_{1}=e_{1}+i_{1}.r_{1}[/tex] (2)
[tex]u_{2}=e_{2}-i_{2}.r_{2}[/tex]   (3)
từ (1),(2),(3) biến đổi thu được
[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=8(1+\frac{r_{2}}{R})+ \frac{r_{1}}{8R}[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{2}=160[/tex]
P/s [tex]u_{1}\leftrightarrow U_{1}[/tex]
      [tex]u_{2}\leftrightarrow U_{2}[/tex]