Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:44:06 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17175Tiêu đề: bài tập về giao thoa sóng KHÓ
Gửi bởi: moths trong 11:44:06 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 45 trong thí nghiệm giao thoa sóng qua khe hẹp ,để xác định khoảng vân người ta sử dụng thiết bị cảm biến quang nhờ thước quay panme mà ta có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí của cảm biến.Biết rằng cảm biến quang là thiết bị nhạy sáng,khi ánh sáng chiếu vào thì kim điện kế trên đồng hồ nhảy số thể hiện tương ứng năng lượng mà ánh sáng chiếu vào ,biết khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2 mm.  khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,2 m.Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 450nm,600nm .Trong khoảng OM bằng 3,5cm trên màn mà tại đó khi ta đặt thiết bị cảm biến hiện số "0" ứng với mấy vị trí (O là vân trung tâm)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa sóng KHÓ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:52:27 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 45 trong thí nghiệm giao thoa sóng qua khe hẹp ,để xác định khoảng vân người ta sử dụng thiết bị cảm biến quang nhờ thước quay panme mà ta có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí của cảm biến.Biết rằng cảm biến quang là thiết bị nhạy sáng,khi ánh sáng chiếu vào thì kim điện kế trên đồng hồ nhảy số thể hiện tương ứng năng lượng mà ánh sáng chiếu vào ,biết khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2 mm.  khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,2 m.Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 450nm,600nm .Trong khoảng OM bằng 3,5cm trên màn mà tại đó khi ta đặt thiết bị cảm biến hiện số "0" ứng với mấy vị trí (O là vân trung tâm)
Về bản chất là tìm số vân tối


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa sóng KHÓ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:56:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
tỉ số 2 bước sóng không phải là 2 số lẻ thầy ơi
sao có 2 vân tối trùng nhau được ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa sóng KHÓ
Gửi bởi: cuongthich trong 11:57:24 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 45 trong thí nghiệm giao thoa sóng qua khe hẹp ,để xác định khoảng vân người ta sử dụng thiết bị cảm biến quang nhờ thước quay panme mà ta có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí của cảm biến.Biết rằng cảm biến quang là thiết bị nhạy sáng,khi ánh sáng chiếu vào thì kim điện kế trên đồng hồ nhảy số thể hiện tương ứng năng lượng mà ánh sáng chiếu vào ,biết khoảng cách giữa hai khe là a = 1,2 mm.  khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,2 m.Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 450nm,600nm .Trong khoảng OM bằng 3,5cm trên màn mà tại đó khi ta đặt thiết bị cảm biến hiện số "0" ứng với mấy vị trí (O là vân trung tâm)
HD: những chổ kim điện kế chỉ 0 tức là ở đó là những vân tối trùng
bây giờ ta chỉ cần xác định số vân tối trùng 2 bức xạ trong khoảng OM
ta có [tex]\frac{K1}{K2}=\frac{\lambda 2}{\lambda 1}=\frac{4}{3}[/tex]
khoảng vân trùng [tex]i_{t}=k1i1=1,8mm[/tex] tọa độ vân tối trùng [tex]x_{tt}=\left(k+0.5 \right)i_{t}[/tex]
số vân tối trùng trong khoảng OM
[tex]0<(k+0,5)1.8<35[/tex] dùng máy tính tìm số giá trị K