Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom0511 trong 11:32:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17174Tiêu đề: mạch dao động LC
Gửi bởi: phantom0511 trong 11:32:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
1 mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có 2 bản tụ đặt song song và cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động tăng gấp 2 lần thì điện tích đối diện của bản tụ phải :
A. tăng 4 lần
B.giảm căn 2 lần
C.giảm 4 lần
D.tăng 2 lần
thầy cô và các bạn giúp với!


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động LC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:35:31 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
1 mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có 2 bản tụ đặt song song và cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động tăng gấp 2 lần thì điện tích đối diện của bản tụ phải :
A. tăng 4 lần
B.giảm căn 2 lần
C.giảm 4 lần
D.tăng 2 lần
thầy cô và các bạn giúp với!
công thức tính điện dung của tụ điện phẳng: C = epxolon.S/9.10^9.4pi.d
từ đó viết biểu thức của f ra rồi suy luận


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:46:19 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
1 mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có 2 bản tụ đặt song song và cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động tăng gấp 2 lần thì điện tích đối diện của bản tụ phải :
A. tăng 4 lần
B.giảm căn 2 lần
C.giảm 4 lần
D.tăng 2 lần
thầy cô và các bạn giúp với!
C tỷ lệ thuận với S
==> để f tăng 2 ==> C tăng 4 ==> S tăng 4