Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:43:42 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17170Tiêu đề: Bài tia Ronghen
Gửi bởi: tsag trong 10:43:42 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Một ống Ronghen có UAK=24kV."Bỏ qua động năng của các electron bức ra khỏi catôt.Để bước sóng nhỏ nhất của tia ronghen là 0,2.10^-10m thì vận tốc của electron khi đập vào đối âm cực là bao nhiêu
A.1,1.10^8m/s
B.1,3.10^8m/s
C.1,5.10^8m/s
D.1,7.10^8m/s
( Mọi người giải chi tiết giúp mình, nói sơ cho mình biết hiện tượng nha , tại phần này mình không hiểu hiện tượng cho lắm)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tia Ronghen
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:50:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Ý tưởng:
từ bước sóng nhỏ nhất => eUh = Wđ
bảo toàn năng lượng
Wđ  - eUak = mV^2 /2
=> V =


Tiêu đề: Trả lời: Bài tia Ronghen
Gửi bởi: tsag trong 10:54:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Bad có thể giải thích giúp minh đề cho "Bỏ qua động năng của các electron bức ra khỏi catôt"   đặng chi vậy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tia Ronghen
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:58:24 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
công thức lamda min = hc / Wđ
trong đó Wđ = eUak + 1/2 mvo^2 /2
bỏ qua động năng.....
=> Wđ = eUak
=> lamda min = hc / eUak
rồi làm như trình bày trên