Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom0511 trong 10:19:37 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17167Tiêu đề: bài tập quang điện
Gửi bởi: phantom0511 trong 10:19:37 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện. dòng quang điện bị triệt tiêu khi U(ak) <= - 4,1V. Khi U(ak)= 5V thì vận tốc cực đại của e khi đập vào anot là:
A.1,789.10^6 m/s
B.3,2.10^6
C. 4,125.10^6
D.2,725.10^6
nhờ thầy và các bạn giúp ( em ko hiểu rõ hiện tượng mấy  :-?)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập quang điện
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:24:14 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
tại U(ak)=-4,1 thì đó là U hãm
ta có eU(hãm) = Wd max
khi U(ak)=5 thì ta có động năng khi e tới anot là Wd(max) + ( 5 + 4,1 ).e
từ đó => vận tốc
mình nghĩ là thế  :D :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập quang điện
Gửi bởi: phantom0511 trong 10:31:26 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
tại U(ak)=-4,1 thì đó là U hãm
ta có eU(hãm) = Wd max
khi U(ak)=5 thì ta có động năng khi e tới anot là Wd(max) + ( 5 + 4,1 ).e
từ đó => vận tốc
mình nghĩ là thế  :D :D
cám ơn bạn :D, nhưng mình nghĩ bạn ghi nhầm phải ko, phải là Wd(max) + ( 5 - 4,1 ).e chứ đúng ko?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập quang điện
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:44:26 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
đúng là mình nhầm nhưng ko phải là (5 - 4,1)
mình nghĩ là + 5e thôi
bởi vì nếu U(ak)=0 thì động năng vẫn là Wd(max)
U(ak) = 5 thì cộng thêm công lực điện 5e
 :D :D :D xin lỗi vì bất cẩn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập quang điện
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:55:02 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện. dòng quang điện bị triệt tiêu khi U(ak) <= - 4,1V. Khi U(ak)= 5V thì vận tốc cực đại của e khi đập vào anot là:
A.1,789.10^6 m/s
B.3,2.10^6
C. 4,125.10^6
D.2,725.10^6
nhờ thầy và các bạn giúp ( em ko hiểu rõ hiện tượng mấy  :-?)
HD:
+ Dễ suy ra Uh = 4,1 V => động năng ban đầu cực đại Wdo
+ Động năng cực đại khi e đập vào Anot: WdA = Wdo + e.Uak      (e = 1,6.10^-19)
+ Từ đó suy ra vận tốc khi đập vào Anot