Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 10:06:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17165Tiêu đề: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Lazy Girl trong 10:06:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Một nguồn O phát ra sóng có dao động theo phương trình [tex]u=2cos(20\prod{t}+\frac{\prod{}}{3})[/tex] (trong đó u (mm) , t (s)). Sóng truyền theo phương Ox với tốc độ không đổi 1 (m/s). M là một điểm nằm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha [tex]\frac{\prod{}}{6}[/tex] so với nguồn?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:12:31 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
gọi khoảng cách tới nguồn là d
pha tại M là [tex]\frac{-2\Pi d}{\lambda}[/tex]
độ lệch pha với nguồn [tex]\frac{\Pi}{3}+\frac{2\Pi d}{\lambda} = \frac{\Pi}{6} + 2k\Pi[/tex]
cho d chạy từ 0 đến 42,5 => bao nhiêu giá trị k nguyên thì bấy nhiêu điểm