Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:50:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17164Tiêu đề: Xin thầy cô giúp bài CLLX.
Gửi bởi: quocnh trong 09:50:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc 1 là A1=3cm, của con lắc 2 là A2=6cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương Ox là a=3√3  (cm). Khi động năng con lắc 1 là cực đại bằng W thì động năng con lắc 2 là
A. W  B. 2W      C.W/2      D. 2W/3


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp bài CLLX.
Gửi bởi: tsag trong 10:05:19 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
x^2=x1^2-x2^2
=>(3căn3)^2=362+6^2-2.3.6.cos@
=>@=60 độ=> Hai con lắc lệch nhau 60 độ
Ta có Wđ1=W (với W=0,5k.3^2)
Wđ2=W'-Wt=0,5.k.6^2-0,5.k(6.cos30)^2=0,5k.3^2=W
=>Wđ2=W