Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 08:42:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17162Tiêu đề: Lí thuyết sóng cơ
Gửi bởi: biminh621 trong 08:42:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Một câu lí thuyết về sóng cơ. Mong mọi người giúp đỡ
Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f
B. Vân tốc các phần tử biến thiên với tần số f
C. Biên độ dao động các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:00:13 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f ==> Sai : Tốc độ truyền sóng không đổi và phụ thuộc vào môi trường truyền sóng

B. Vân tốc các phần tử biến thiên với tần số f => Đúng. ly độ biến thiên điều hòa với tần số f , thì vận tốc v= x' cũng biến thiên điều hòa với tần số f.

C. Biên độ dao động các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f =>Sai:  Biên độ không đổi, ly độ mới biến thiên điều hòa

D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng => Sai : từ định nghĩa " Tốc độ truyền sóng " là tốc độ truyền năng lượng chứ không phải tốc độ dao động của nguồn.