Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:35:22 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17161Tiêu đề: Tích phân
Gửi bởi: moths trong 08:35:22 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp
Tính tích phân sau
[tex]I=\int_{0}^{2}{\frac{x+2}{(x+1)(x^{2}+2x+4)}dx}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:52:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
đặt u=x+1

[tex]\frac{u+1}{u(u^{2}+3)}du =\frac{du}{u^{2}+3}+\frac{du}{u(u^{2}+3)}[/tex]
cái thứ nhất đặt u=[tex]\sqrt{3}tant[/tex]
cái thứ 2 tách ra [tex]\frac{1}{3}\frac{u^{2}+3-u^{2}}{u(u^{2}+3)}=\frac{1}{3u}du - \frac{udu}{u^{2}+3}[/tex]
tới đây bạn có thể làm tiếp
Tiêu đề: Trả lời: Tích phân
Gửi bởi: tsag trong 08:55:34 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
I=[tex]\int_{0}^{2}{\frac{1}{x^{2}+2x+4}}[/tex] +[tex]\int_{0}^{2}{\frac{1}{(x+1)(x^{2}+2x+4)}}[/tex]
                             A                                              B
 
B=6.([tex]\int_{0}^{2}{\frac{2}{x+1}}[/tex] -[tex]\int_{0}^{2}{\frac{2x+2}{x^{2}+2x+4}}[/tex] )
Đến đây thì bạn có thể giải được rồi