Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:14:59 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17159Tiêu đề: Bài mạch dao động LC khó
Gửi bởi: tsag trong 08:14:59 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Một máy thu vô tuyến có mạch chọn sóng ở đầu vào gồm tụ điện C=1nF và cuụon cảm L=100[tex]\mu[/tex]H,(lấy[tex]\prod{^{2}}[/tex]=10).Người ta tich cho tụ điện một hiệu điên thế Uo=4V.Thời điểm "thứ" 2011 điện tích của tụ có giá trị       
q=-0,8[tex]10^{-8}[/tex] C là
A.1,99.[tex]10^{-3}[/tex] s
B.1,72.[tex]10^{-3}[/tex] s
C.1,27.[tex]10^{-3}[/tex] s
D.1,43.[tex]10^{-3}[/tex] s
(Mọi người giải chi tiết giúp em)Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động LC khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:34:13 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
có nhầm đề không tsag
[tex]Q_{o}=U_{o}.C= 4. 10^{-9}[/tex]
làm sao đạt giá trị 0.8.10^-8 được


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động LC khó
Gửi bởi: tsag trong 08:39:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
 Mình đánh hoàn toàn đúng như trong đề , còn đề có sai hay không thì minh hông biết, mình thấy cũng lạ nhưng mình nghĩ đề đúng


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động LC khó
Gửi bởi: tsag trong 09:04:12 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Mọi người giúp mình câu này với


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động LC khó
Gửi bởi: hoctrofd trong 12:27:52 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
xin lỗi bạn... câu này Q0<q thì mình chịu rồi đó