Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 08:02:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17157Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 08:02:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp : Đoạn AM gồm điện trở [tex]R_{1}=50\sqrt{3}\Omega[/tex]
 và cuộn dây chỉ có cảm kháng [tex]Z_{L}=50\Omega[/tex], đoạn mạch MB gồm điện trở [tex]R_{2}=\frac{100}{\sqrt{3}}\Omega[/tex] và tụ điện có dung kháng [tex]Z_{C}=100\Omega[/tex] nối tiếp. Khi [tex]u_{AM}=30\sqrt{3}V[/tex] thì [tex]u_{MB}=80V[/tex]. Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là
A. 4A
B. 3A
C. [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}A[/tex]
D. Căn3

MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ! EM XIN CẢM ƠN!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: biminh621 trong 08:31:11 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
ko hiểu [tex]u_{AM}=30\sqrt{3}V,u_{MB}=80V[/tex] là giá trị tức thời hay hiệu dụng???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:44:09 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp : Đoạn AM gồm điện trở [tex]R_{1}=50\sqrt{3}\Omega[/tex]
 và cuộn dây chỉ có cảm kháng [tex]Z_{L}=50\Omega[/tex], đoạn mạch MB gồm điện trở [tex]R_{2}=\frac{100}{\sqrt{3}}\Omega[/tex] và tụ điện có dung kháng [tex]Z_{C}=100\Omega[/tex] nối tiếp. Khi [tex]u_{AM}=30\sqrt{3}V[/tex] thì [tex]u_{MB}=80V[/tex]. Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là
A. 4A
B. 3A
C. [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}A[/tex]
D. Căn3

MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ! EM XIN CẢM ƠN!Hướng dẫn :

Do ZLZC=R1R2 Nên uAM vuông pha với uMB
Nên ta có : [tex](\frac{u_{AM}}{U_{0AM}})^2+(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}})^2=1[/tex]            (1)
Lại có : [tex]\frac{U_{0AM}^2}{U_{0MB}^2}=\frac{Z_{AM}^2}{Z_{MB}^2}=\frac{R_1^2 + Z_L^2}{R_2^2+Z_C^2}[/tex]        (2)
(1)(2) => U0AM [tex]\Rightarrow I_0=\frac{U_{0AM}}{Z_{AM}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 10:21:47 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
ko hiểu [tex]u_{AM}=30\sqrt{3}V,u_{MB}=80V[/tex] là giá trị tức thời hay hiệu dụng???

là giá trị tức thời bạn ạ